ÖLÇÜ 2021 ARALIK SAYISINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIK MEKTUP:

“Bütün Üniversitelerin Öğrencileri, Birleşin!...”

Tüm Meslek Odaları “hep birlikte” el ele vererek;

Meslektaş Adaylarımız olan Öğrencilerin arasında “Üniversiter Dayanışmayı Sağlayabilir” ve tüm bu yaşanan ve yaşanacak olumsuzluklara karşı “Dirençlerini Daha da Artırabiliriz...”

Nasıl?... Aslında biliyorsunuz, ancak “hep birlikte” hatırlatmak için önce birkaç noktaya değinelim:

Öteden beri ülkemizdeki “Üniversiter Eğitimin/Öğretimin Durumu”nun yetersizliği üzerine her bir kesimden değerlendirmeler sırasında söylenenlerin yaygınlığı; maalesef olumlu/yeterli sayılan örnekleri de yok düzeyine doğru süpürmüştür hep...

Sanki bunlar yetmiyormuş gibi bir de -son iki yıldır- “Covid-19 Salgını/Pandemisi” sürecinde “Yüzyüze Eğitim/Öğretim” yerine “Uzaktan Eğitim/Öğretim”in getirdikleri tüm olumsuzlukları daha da katmerli hale getirmiştir.

Yalnızca “Üniversiter Eğitim/Öğretimin Özne”si olan Öğrenciler değil; onların eğitimlerini sağlayan Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri de aynı sorunlarla boğuşmakta; çözüm için yeni yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Devlet ya da Özel tüm üniversiteler, aynı sorunları yaşıyor olmaları açısından; “olumsuzluklarda bir eşitlik durumu ile karşı karşıyalar...”

Henüz çözüm olarak ulaştıkları konularda ise eşit olmasalar da birbirlerinin çözüm yollarını dikkatle izliyorlar...

Burada “Kökten ve Kapsamlı” bir “Çözüm Modeli” olarak elde daha önce denenmiş ve özgün önerilere de sahip olan bir çalışmayı paylaşmak istiyoruz...

TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi’nin “Mimarlar Odası MBÇK’lar Yönetmeliği”ne göre kurulmuş olan “Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları(EKA) - Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu(MBÇK)”nun;

1998-2006 yılları arasında uygulamalarıyla birlikte, yapılmış çalışmaların özetleri aşağıda ve ekte yer alan web sayfası “Mimari Stajda Rotasyon(MSR)-Programı” ilginiz için tekrar bilgilerinize sunulmaktadır.

Üniversiter Eğitimin ve Öğretimin pratik alanında yani stajlar konusunda; alan ve olanak yetersizliğine karşı mevcut olanakların, tüm öğrenciler arasında olabildiğince adil ve eşit biçimde dağılımı/paylaşımının dönüşümlerle sağlanması; “Farklı Okul ve Farklı Yıl/Sınıf” sistematiği ile olanaklı hale gelebildiği “MSR-Programı” uygulamaları sırasında kanıtlanmıştır.

Ayrıca ülke nüfusu içinde milyonlarca yetişmiş ve eğitimli kitleyi oluşturan üniversiter gençliğin; artık bundan sonra sıra almayı bekleyen;

“küresel ısınmaya bağlı orman yangınları, seller, depremler vb doğa olayları gibi can ve mal kaybına yol açan afetler karşısında örgütlü bir mücadele için nitelikli görev gücü oluşturabilecekleri bu konularda alacakları eşzamanlı eğitimlerle olanaklıdır...”

Dayanışma ile herkes için daha iyi yaşam çözümleri; tüm üniversite öğrencilerine “Farklı Okul ve Farklı Yıl/Sınıf” çalışma sistematiğini sunan “MSR-Programı” ile olanaklıdır...

Katkı ve katılımlarınız için teşekkürler.

Saygılarımla

Metin Karadağ

TMMOB Mimarlar Odası

İstanbul Büyükkent Şubesi

EKA-MBÇK Sekreter Üye

(01)Mimari Stajda Rotasyon Programı ARŞİVİ

http://www.mimarist.org/msr.htm

(02)Mimar.ist Sayı 70 (Kış 2021) DOSYA: MİMARLIKTA BAŞKA BİR EĞİTİM: UZAKTAN MÜMKÜN MÜ?

http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-70-kis-20201/

(03)“Üniversitenin E-Hali“ Yuvarlak Masa Toplantısı

https://www.mimarist.tv/universitenin-e-hali-yuvarlak-masa-toplantisi-

(04) -PDF DOSYA- ARRADAMENTO MİMARLIK 346(MAYIS-HAZİRAN) “UZAKTAN” ÖĞRETİM; ÇEVRİMİİÇİ SINIRLAR, İMKANLAR(1)

https://bi-ozet.com/wp-content/uploads/2021/05/346-Arredamento-Mayis-Haziran-2021_web.pdf

(05)-PDF DOSYA- ARRADAMENTO MİMARLIK 347(TEMMUZ-AĞUSTOS) “UZAKTAN” ÖĞRETİM; ÇEVRİMİİÇİ SINIRLAR, İMKANLAR(2)

https://dmags.net/yayinlar/arredamento-mimarlik/temmuz-agustos-2021/13540