ÖLÇÜ 2021 NİSAN SAYISINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖNSÖZ
Münür Aydın, Ölçü Yayın Editörü

İKK’DAN HABERLER

İstanbul Depremi ya da Yanıtı İçinde Gizli Sorular
Nusret SUNA, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı

Afetlerde Su Yönetimi
Selim Bayer, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Deprem ve İdarenin Sorumluluğu
Av. Berna ÇELIK, TMMOB Mimarlar Odası Hukuk Danışmanı

Deprem ve Büyük Endüstriyel Kazalardan Ne Öğrendik?
Veli DENİZ, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) Kocaeli İSİG Meclisi

Afetler Karşısında Toplumsal Direncimizin Önündeki “Engeller”
Prof. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA /Dr. Öğr. Üyesi Serpil GERDAN, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Afet-Salgın Süreçleri Hakkında ve Bu Dönemlerde Yen Kentsel Düşüncenin Yaratılması
Sinem ŞAHİN, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Afet ve Kent Planlama Ara Kesitinde Bir Olgu: Afet Parkları
Ayşenur MARANGOZ/Evren Burak ENGINÖZ, Mimar/Doç. Dr., İKÜ Öğretim Üyesi

Afet Yönetimi ve Acil Durum Planlama Çalışmalarına Makina Mühendisliği Disiplini Açısından Bakış ve İstanbul Örneklemesi
Mustafa ERTÜRK, Makina Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Depreme Karşı Güvenli Yaşam, Yeni Yaklaşımlarla Mümkün Olabilir
Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Depremin Karakutusu Ne Demektir?
Metin KARADAĞ, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kanal-İstanbul Bir Yıkım ve Afet Projesi
Jeolog Esen ARPAT, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Kent Topoğrafyasına Bağlı Mikro-İklimsel Değişimler
Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi

Kentsel Planlamada Jeofizik Mühendisliğinin Gerekliliği
Kübra KIRANŞAN/Elif ÇİFTÇİ, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Nedir?
Prof. Dr. Şerif BARIŞ, Doç. Dr. Necmi ÖZDEMIR, Dr. Nilay ERGENÇ, Hülya ÖZSERT, Ahmet KÖSE, Sadık SAKA, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Deprem Tehlikesi Karşısında Kanal İstanbul ve İstanbul Şehri
Özer OR, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Ülkemizin Gerçeği Afetlerle Yaşayabilmek
Alev BERBEROĞLU, Jeofizik Yüksek Mühendisi, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Afete Hazırlıkta Engellileri Unutma!
B. Baran KORUKLU, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Afete Yönelik Yaklaşımlar, Değişim ve Peyzaj Mimarlığı
Doç.Dr. Fatma Ayçim TÜRER BAŞKAYA, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Afete Dirençli Kent İçin Afet Eylem Planı
Dr. Burcu AYGÜN DOĞAN, Peyzaj Mimarı, Tuzla Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü

Afet ve Kuraklık
Faruk DIĞIŞ, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 13. Dönem İstanbul Şube Yazmanı

Tarım ve Afet: Kıtlık
Murat KAPIKIRAN, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Tekirdağ Mürefte-Şarköy Depremi
Sevim Avcı YENER, Jeofizik Mühendisi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı

Türkiye Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Tesisleri Deprem Yönetmeliği Güncel EN, IEC Standartları Doğrultusunda Olmalı!
Sabri GÜNAYDIN, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi