ÖLÇÜ 2020 ARALIK SAYISINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11 Şubat 2020

Taksim Dayanışması, esas hakkındaki mütalaanın verilmesinin ardından Gezi Davası sürecine ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Büyükkent Şubesinde 11 Şubat 2020 tarihinde bir basın açıklaması düzenleyerek 18 Şubat'ta görülecek duruşmaya çağrıda bulundu.

18 Şubat 2020

Gezi Parkı'na, Gezi Direnişi’ne ve Gezi Direnişi Davası'nda yargılanan arkadaşlarımıza sahip çıkmak için 18 Şubat'ta Silivri'deydik.

4 Mart 2020

Sınırda yaşanan insanlık dışı müdahaleler ve soğuk hava nedeniyle zor şartlar altında bekleyişini sürdüren göçmenlerle dayanışmaya çağırısında bulunduk. İhtiyaç listesinde belirtilen ürünleri Edirne Tabip Odası üzerinden göçmenlere ulaştırdık.

5 Mart 2020

TMMOB Kanal İstanbul Çalışma Grubu ve TMMOB Kanal İstanbul Bilim Kurulu ortak toplantısı gerçekleştirildi.

6 Mart 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu geleneksel 8 Mart etkinliğinde buluştu. Avukat Meriç Eyüboğlu'nun 6284, İstanbul sözleşmesi ve nafaka hakkı üzerine aktarımlarından sonra kokteyl gerçekleştirildi.

7 Mart 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak başlatmış olduğumuz göçmenlerle dayanışma kampanyasına katılan üyelerimizin, Migros Sanal Market üzerinden sipariş vererek gönderdikleri ihtiyaç malzemelerinin firma tarafından iptal edilmesine ilişkin bir basın metni yayınladık.

23 Mart 2020

DİSK, KESK, TMMOB,TTB; hükümete seslenerek Koronavirüs salgını altındaki ülkemizde yapılabileceklere ilişkin önerilerini 23 Mart 2020 tarihinde yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular.

26 Mart 2020

Koronavirüs pandemisi Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam edip hayatı durdurma noktasına gelirken hükümet yetkililerinin Kanal İstanbul Projesi’yle ilişkili olan ilk ihaleyi gerçekleştirerek öncelik sırasına bir rant projesini almış olmasına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

31 Mart 2020

TMMOB ve bağlı odaları olarak, Kanal İstanbul Projesinin kamu yararı içermediği vurgulanarak doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindirerek, İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesini tüm ekosistemlerini baskılayan, su havzaları, tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan, adeta bir ekolojik yıkım öngören İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”nin ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ve kamu yararına aykırılığı taşıması, plan değişikliği ile öngörülen kararların ve işlemlerin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacağından planların yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin dava açtık.

4 Nisan 2020

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin salgınla etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için imzaya açtığı 7 acil önlem çağrısına kurum ve kişilerden büyük destek geldi. On binlerce kişi ve kurumun destek verdiği kampanya imzaları yayınlandı.

6 Nisan 2020

COVID-19 salgınına karşı Toplum Hizmetinde Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı için üyelerimize çağrıda bulunduk. Bu çerçevede salgın, afet gibi durumlarda kullanılabilecek geçici sağlık yapıları (ek yatak birimleri, sahra hastaneleri, karantina alanları), sağlık çalışanları için geçici barınma yapıları, sınırda bekleyen mülteciler ve evsizler için yaşam alanları gibi ihtiyaç halinde farklı fonksiyonlara göre dönüştürülebilecek geçici, modüler mekân tasarımlarının yer alacağı bir veri tabanı oluşturmak için üyelerimizden tasarım talebinde bulunduk.

16 Nisan 2020

Kanal İstanbul kapsamında, koruma kurulu kararı olmadan, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlığı tarihi iki adet köprünün taşınması ihalesine TMMOB ve bağlı odaları olarak dava açtık.

18 Nisan 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul Güzergahında arazi aldığını ortaya çıkaran gazeteci Hazal Ocak'ın yaptığı haber nedeniyle hapsinin istenmesi üzerine basın açıklaması gerçekleştirdik.

24 Nisan 2020

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Emek, Kent ve Toplumsal Mücadeledeki Yeri konulu, Prof.Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR’in konuşmacı olarak katıldığı çevrimiçi söyleşimizi gerçekleştirdik.

24 Nisan 2020

TMMOB İstanbul İKK bileşenleri olarak İstanbul Tabip Odası iş birliği ile yapı üretim sürecindeki tüm meslek gruplarını bir araya getiren “Modüler Sağlık ve Barınma Mekânları” tasarım kriterleri yayımlandık.

26 Nisan 2020

Üniversite öğrencilerinin pandemi koşullarında uzaktan eğitime erişim durumlarını tespit etmek amacı ile ‘Üniversite Öğrencilerinin İnternete Erişim Durum Anketi”ni yayımladık.

30 Nisan 2020

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin çağrısıyla, 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996’da kaybettiğimiz arkadaşlarımızı Kazancı Yokuşu, Şişhane ve Kadıköy’de andık.

1 Mayıs 2020

“DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin düzenlemiş olduğu Akıl Bilim ile Kurulacak Yeni Bir Düzen için 1 Mayıs’a! çağrısıyla gerçekleştirdiği sanal mitinge katılım hususunda çağrıda bulunduk. “Her Balkon 1 Mayıs Alanı, Her Pencere Bir Meydan” diyerek pandemi koşullarında 1 Mayıs kutlamaları düzenledik.

7 Mayıs 2020

‘Sahra Hastaneleri Adı Altında Yapılmakta Olan Kentsel Rant Projelerine Hayır!’ diyerek TMMOB İstanbul İKK olarak İstanbul TTB ile ortak basın açıklaması gerçekleştirdik.

14 Mayıs 2020

Sekretaryasını yürüttüğümüz İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak iktidarın meslek odalarına yönelik söylemlerine ilişkin “Anayasaya, Hukukun, İnsan Haklarının Ve Demokrasinin Evrensel Normlarına Dayanarak, Üyelerimizin Demokratik İradelerinin Ortaya Koyduğu Güçle, Bundan Sonra da Antidemokratik Uygulamalara Karşı Durmakta Kararlıyız!” başlıklı ortak bir açıklama yayınladık.

16 Mayıs 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak hazırladığımız, 57 farklı üniversiteden 525 öğrencinin katıldığı Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Durum Anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştık.

22 Mayıs 2020

TMMOB ve meslek odalarının yapısının değiştirilerek etkisiz hale getirme girişimlerine karşı, CHP, HDP ve TİP İstanbul milletvekilleri ile ortak toplantılar düzenleyerek görüş alışverişinde bulunduk.

22 Mayıs 2020

İktidar söylemlerine karşı “Ülkemizin Geleceği ve Meslektaşlarımızın Çıkarları için Mücadeleden Vazgeçmeyeceğiz!” diyerek şube binalarımıza TMMOB’ye Dokunma pankartlarımızı astık.

6 Haziran 2020

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak iktidar tarafından gerçekleştirilen meclis darbesine karşı Kadıköy’de basın açıklaması düzenledik.

28 Haziran 2020

“Savunmanın Yanındayız” diyerek 30 Haziran Salı günü İstanbul Barosu’nun Çağlayan Adliye’sinde gerçekleştirdiği eyleme katılım gösterdik.

1 Temmuz 2020

‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi adı altında kıdem tazminatı hakkımızın ortadan kaldırılmasına, emeğimize el konulmasına izin vermeyeceğiz’ başlıklı bir mesaj yayımladık.

16 Temmuz 2020

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu tüm mimar, mühendis, şehir plancısı kadınları pandemi sürecinde dönüşen emeğimizi konuşmaya çağırdı. Etkinlik piknik, sohbet şeklinde Yoğurtçu Parkında gerçekleştirildi.

18 Temmuz 2020

TMMOB İstanbul İKK olarak, gazeteci Hazal Ocak ile yeni kitabı "İhanet, İstanbul'a Karşı İşlenen Rant Suçları’ kitap tanıtımını ve söyleşisini gerçekleştirdik.

25 Temmuz 2020

TMMOB İstanbul İKK olarak Kanal İstanbul 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı`na ilişkin örnek itiraz dilekçesi yayınladık.

27 Temmuz 2020

Kanal İstanbul, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine ilişkin itirazlarımızı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü`ne ilettik.

01-04 Ağustos 2020

27 Temmuz tarihinde Kanal İstanbul, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzenleme Planı Değişikliğine ilişkin itiraz dilekçemizi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletmiştik. İtiraz dilekçemizin örneğini internet sayfamıza yüklenerek basın ve kamuoyu ile paylaştık. İtiraz süresinin son günü olan 04 Ağustos tarihine kadar itirazların ilgili kuruma iletilmesi noktasında çalışma yürütüldü.

10 Ağustos 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan Mühendis, Mimar, Şehir Plancı Kadınların Gözünden Pandemi Süreci raporumuzu kamuoyu ile paylaştık.

13 Ağustos 2020

TMMOB İKK Kadın Komisyonu tarafından Feride Eralp ve Funda Ekin’in katılımıyla “İstanbul Sözleşmesi” başlıklı online söyleşi gerçekleştirildi.

17 Ağustos 2020

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıldönümünde bir basın açıklaması yayımlayarak kamuoyuyla paylaştık.

18 Ağustos 2020

DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, DBP Eşbaşkanı Keskin Bayındır, HDK Eşsözcüsü İdil Uğurlu ve HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Erdal Avcı’dan oluşan heyet TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret etti.

21 Ağustos 2020

‘’TMMOB’ye, akademik meslek odalarına ve barolara dokunma!’’ diyerek 627 imza toplayan Orman, Orman Endüstri ve Ağaçişleri Endüstri mühendislerinden oluşan bir heyet bir heyet TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret etti.

26 Ağustos 2020

İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Özgür Karabat TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret etti. Görüşmede Kanal İstanbul ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

1 Eylül 2020

1 Eylül Dünya Barış Günü için Kadıköy, Beşiktaş İskelesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasına katılım gösterdik.

12 Eylül 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası ve Türk Toraks Derneği İstanbul Şb. olarak ‘Heybeliada Sanatoryumu Bir Sağlık Kurumudur ve Öyle Kalmalıdır’ diyerek, Heybeliada’da basın açıklamamızı gerçekleştirdik.

18 Eylül 2020

Adalar Kent Konseyi'nin çağrısıyla Adalar Belediyesi, TMMOB, Türk Toraks Derneği ve SES heyeti olarak Heybeliada Sanatoryumu’nda incelemeler yaptık.

23 Eylül 2020

Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin uzaktan eğitim durum değerlendirme anketimizi yayımladık.

29 Eylül 2020

Kanal İstanbul Projesi için hali hazırda açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği'nin 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarılması üzerine; afet risklerini arttırarak kent güvenliğini daha da zayıflatan değişikliğe de dava açıldı.

5 Ekim 2020

TMMOB İstanbul İKK olarak Kanal İstanbul İçin Hazırlanan Rezerv Yapı Alanı, 1.Etap, 2.Etap ve 3.etap 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının İptali için dava açtık. Bu dava Kanal İstanbul ile ilgili açtığımız 8. dava oldu.

10 Ekim 2020

10 Ekim Ankara katliamında yitirdiğimiz 103 karanfilimizi Kadıköy, Beşiktaş İskelesi’nde andık.

14 Ekim 2020

Altı yıldır bekletilerek hayata geçirilen siyasi operasyon ve baskılara karşı TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak HDP İstanbul İl Örgütü'ne dayanışma ziyaretinde bulunduk.

14 Ekim 2020

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan ziyaret ettik, İstanbul'da sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal yaşam alanlarının korunarak geliştirilmesi adına görüş alışverişinde bulunduk.

.